INSCRIPCIÓ

NATURALMENT SALAS  2015

FIRA DE LA TERRA

 

 

 

 

INFORMACIÓ I NORMES

DIES FIRA: 25 i 26 d’abril 2015

LLOC: Salas de Pallars 

MIDA PARADES: Firal 3 mts. lineals x 2,5 mts. de fons aprox. Reste poble dependrà ubicació per limitacions espais

HORARI: dissabte de 10h a 24h, diumenge de 10 a 16 hores

MUNTATGE: divendres a partir de les 12h i dissabte a partir de les 6,00h fins a les 10h, se establirà un ordre per no col·lapsar espais.

PREU PARADA : (fins el dia 30 de noviembre en 1era opció) (fins el dia 28 de febrer en 2ona opció)

 1era opció 65€ i   2 ona opció    75€  NOTA: Les de RESTAURACIÓ 250€ 1era opció i 300€ en 2 ona. opció.

Pagament: Màxim el 30 de novembre per a la 1ª opció i el 28 de febrer per a la 2ª opció

Ingrés:  Entitat Triodos Bank  nº de compte: ES2714910001212088402926

 

MOLT IMPORTANT

Preguem es respecti l’horari, i que l’espai propi es deixi en bones condicions de neteja

 

L’organització declina tota responsabilitat en els furts comesos durant el funcionament de la Fira, com també durant la nit, així com tots els expositors són responsables del contingut del seu estand durant la Fira

 

Tots els expositors han d’adjuntar una relació dels productes exposats i fer una explicació del procés d’ elaboració i dels productes empleats.

 

No es permetrà l’ús de materies perilloses ni exposar articles no relacionats en el full d’inscripció ni superar la mida establerta de la parada, sense autorització previa.

 

Motivada per la agenda d’actes que pugui organitzar l’Ajuntament puntualment , pot haver-hi algun canvi d’emplaçament, però no d’horari.

 

Per formular sol·licitud d’assistència, caldrà adjuntar el full d’inscripció amb totes les dades i la documentació que és sol·liciten a continuació, ( l’organització es reserva el dret d’admissió).

 

 –  No es tornarà l’import d’inscripció.

 

Com que limitem el nombre d’expositors es guardarà l’ordre cronològic d’inscripció

 

La organització disposa de servei de vigilància nocturna (nits de divendres i dissabte)

 

La organització NATURALMENTSALAS es compromet a fer una amplia divulgació per aconseguir un gran nombre de visitants. ( pancartes, cartells carretera, fulletons, premsa comarcal, xarxes socials, etc…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 

Per formalitzar la inscripció a la Fira cal que aporteu la documentació següent:

 

Copia DNI/CIF.

 

Alta Règim Seguretat Social ó Autònoms.

 

Original i copia Registre Sanitari.

 

Original i còpia Certificats Oficials per a la venda com Manipulador d’Aliments, etc.

 

Original i còpia Assegurança Responsabilitat Civil.

 

Full d’inscripció adjunt i declaració responsable, degudament omplerts.

 

Agraïm que tota la documentació s’ enviï per mail abans del dia 30 de novembre 2014 a: naturalmentsalas@gmail.com d’aquesta manera podreu rebre la conformitat de la inscripció abans, en primera opció, i en segona abans del 28 de febrer 2015

La plaça d’expositor quedarà acceptada havent realitzat l’ ingrés corresponent abans del dia 3o de novembre en el 1ª opció i abans del dia 28 de febrer per la 2ona opció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURALMENT SALAS  2015

FIRA DE LA TERRA

 

 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ

 

 

NOM COMERCIAL

TITULAR

NIF o DNI

ADREÇA

C.P.

POBLACIÓ

PERSONA DE CONTACTE

TELÈFON FIXE                                                       FAX                                                      MÒBIL

E MAIL                                                                                      FACEBOOK 

ARTICLES EXPOSATS

OBSERVACIONS

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURALMENT SALAS  2015

FIRA DE LA TERRA

 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE

 

En/na _____________________________________, amb DNI número_______________ actuant en nom (propi o en representació de l’empresa)__________________________ ____________________________________________________________             , amb CIF número________________________.

 

DECLARO:

 

Que he sol·licitat la instal·lació d’una parada de venda de____________________ a  Salàs de Pallars en la FIRA DE LA TERRA 2015 que es celebra els dies 25 i 26 d’Abril del 2015

Que compleixo amb tots els requisits legals per exercir l’esmentada activitat per a la venda en establiment no fix.

Que disposo d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil en vigor que cobreix qualsevol dany a tercers derivat de l’exercici de la meva activitat.

Que tant el producte que posaré a la venda com la parada, estand, remolc, etc., on s’exposarà, així com el personal, compleixen totes les normes higiènic – sanitàries i de seguretat en vigor per la venda al detall dels productes que oferiré al públic en la esmentada Fira

Així mateix poso a disposició de qualsevol funcionari de l’ Ajuntament de Salàs de Pallars o gestor de la Fira que m’ho requereixin, la documentació acreditativa dels aspectes exposats.

I per a que així consti signo la present DECLARACIÓ RESPONSABLE a Salàs de Pallars a,____ de_________________________ de 201___

 

Signatura:

 

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s